Yodfat Logo
About Yodfat Contact Yodfat Business in Yodfat Members Only

יודפת

מושב שיתופי בגליל המערבי התחתון, מצפון לבקעת בית נטופה, על רכס יודפת למרגלות הר עצמון.

המייסדים – חלוצים מתלמידיו של ד"ר יוסף שכטר ז"ל, התארגנו בשנות החמישים המוקדמות לגרעין "יובלים" בכוונה לייסד קבוצה שתעלה אל הקרקע ובספטמבר 1960 אחרי מסע תלאות בין המוסדות המיישבים ומסעי נדודים בין נקודות ישוב שונות ברחבי הארץ, עלו להתיישב ביודפת במטרה להקים קהילה שיתופית ואגודה חקלאית מושתתת על ערכי מסורות יהודיות ועל ערכי מסורות ממקורות אחרים המקיימות מסגרות חיים בעלת תוכן משמעותי לחיי הקבוצה שיש לה יחד פנימי משותף, ולחיי הפרט המבקש להתפתח בזיקה לטבע ולמקום.
יוסף ויץ, מראשי הקרן הקיימת לישראל, ומהפעילים המרכזיים בהתיישבות, היה תומך נלהב בהקמת יודפת.

בראשיתו, הוקם הישוב כמצפה של הקק"ל, ובשנים הראשונות עבדו החברים כשכירים של הקק"ל ביעור האזור ובהכשרת אדמות ההר לחקלאות שהפכה למקור הפרנסה הבלעדי של המושב השיתופי במשך שלושה עשורים. במרוצת השנים נוספו על מקורות הפרנסה מפעל טכסטיל וחי-בר תיירותי, ומאמצע שנות ה-90 המושב מאמץ מאפיינים של ישוב קהילתי ופרנסת חבריו ותושביו מגוונת.

הישוב המונה היום 160 משפחות, נקרא על שם הישוב הקדום יודפת (יטבה), שנודע בימי בית שני בעת המרד היהודי בשלטון הרומי וחורבותיו סמוכות למושב יודפת.


הערך יודפת באתר ויקיפדיה
הערך יודפת ב "אתר ההתישבות בגליל" : יודפת

Yodfat

Yodfat
 כל הזכויות שמורות ליודפת אגודה חקלאית שיתופית ©