Yodfat Logo
About Yodfat Contact Yodfat Business in Yodfat Members Only

יער הקופים

איש קשר  
טלפונים 9801265 - 04
אימייל  
אתר www.kofim.co.il/kofim

יער הקופים איננו "גן חיות" רגיל - זהו בית גידול טבעי לחיות בר, בו אנו משתדלים להגיע לשילוב הרמוני של בעלי החיים אלו עם אלו מחד, ויצירת תנאים בהם יכול האדם לצפות בחיות בסביבתן הטבעית, מאידך.

האטרקציה העיקרית במקום הם שני סוגי הקופים החיים בו - קופי הסנאי הקטנים והחמודים, וקופי המקק הגדולים יותר. הקופים מוחזקים בתנאי גידול הקרובים ככל האפשר לתנאי סביבתם הטבעית. בנוסף, תוכלו לפגוש ביער חיות בר שונות כמו יעלים, אלפקות, תוכים ועופות מים, חיות בית ועוד.

מכיון שמטרתו העיקרית של יער הקופים היא שמירה על האיזון העדין שבין תנאי מחיה טבעיים ומקום תיירותי, יש לביקור במקום כללים וחוקים שנועדו לשמור על איזון זה ולהגן על בעלי החיים, תוך יצירת תחושה נינוחה של המבקרים.
לתשומת ליבך... מומלץ לא להגיע עם עגלות ילדים.
Yodfat

חזרה לרשימת העסקים
 כל הזכויות שמורות ליודפת אגודה חקלאית שיתופית ©