Yodfat Logo
About Yodfat Contact Yodfat Business in Yodfat Members Only

יעל - עבודות בחומר

איש קשר יעל שרבן
טלפונים 04-9800168
אימייל yaelsherban@gmail.com
אתר  

אהילים לפנים הבית ולמרפסות, לתאורה רכה ונעימה.

אריחים ומשרביות לשילוב בקירות, רהיטים בנויים ומחיצות.

כלים שימושיים, לאכול בהם ולהנות מהם...

בעבודת יד בחימר השרוף ל- 1,250 מעלות ובצבעים
ים תיכוניים.
Yodfat

חזרה לרשימת העסקים
 כל הזכויות שמורות ליודפת אגודה חקלאית שיתופית ©