Yodfat Logo
About Yodfat Contact Yodfat Business in Yodfat Members Only

משתלת יואש - טיפוח וריבוי צמחי נוי בע"מ

איש קשר יואש ורותי
טלפונים 04-9800111
050-5407403
אימייל yoashco@netvision.net.il
אתר http://www.yoash.co.il/

משתלת יואש טיפוח וריבוי צמחי נוי בע"מ עוסקת מזה שנים רבות בטיפוח, איקלום וריבוי בצלים ופקעות של פרחים מיוחדים ונדירים הן לארץ והן ליצוא.

דגש מיוחד ניתן, במשתלת יואש, לטיפוח ואיקלום בצלים ופקעות של פרחים בעלי התאמה רבה לתנאי האקלים בארץ ודרישה נמוכה יחסית למים.
כל צמחי הבצל והפקעת שאנו מגדלים הינם רב שנתיים ובעלי תרדמה בקיץ.
מיני הבצלים והפקעות הייחודיים כל כך למשתלת יואש מתאפיינים באיכות גבוהה וכולם מיוצרים אך ורק במשתלת יואש עצמה.

Yodfat

חזרה לרשימת העסקים
 כל הזכויות שמורות ליודפת אגודה חקלאית שיתופית ©