Yodfat Logo
About Yodfat Contact Yodfat Business in Yodfat Members Only

יוחאי ברק - מורה לסאז

איש קשר יוחאי ברק - בודי
טלפונים 04-9801113
אימייל  
אתר noamso.net/saz

יוחאי ברק (בודי)
התמחה ב: סאז, בגלמה, ג'ורה; אצל טובי המורים והמורות בטורקיה יוון וכרתים
ביניהם: רוס דאלי, המאסטר הטורקי מחמד ארנלר, פרץ אליהו...

דגש על מוסיקה טורקית כורדית סופית והרדיף הפרסי והאזרי
Yodfat

חזרה לרשימת העסקים
 כל הזכויות שמורות ליודפת אגודה חקלאית שיתופית ©